Rethink Impact. Rethink New.

av Sarah Weyers, på Feb 19, 2024

Rethink New: miljöskydd i vår strategi bortom våra produkter

Rethink New: så införlivar vi miljöskydd i vår strategi bortom våra produkter

Ända sedan vi grundade refurbed 2017 har vårt mål varit att göra nya elektronikprodukter mindre skadliga för miljön. Idén var och är att erbjuda kunderna rekonditionerade produkter som sparar mycket värdefulla resurser som vatten och metaller genom att förlänga livslängden för befintliga produkter. Dessutom undviker vi stora mängder elektronikavfall och CO₂ jämfört med produktion och försäljning av nya produkter, och bidrar därmed direkt till en mer cirkulär ekonomi. Bara detta har skapat en otroligt positiv inverkan på vår miljö och vårt klimat: sedan 2017 har vi sparat 178.000 ton CO₂, 556 ton e-avfall och 38 miljarder liter vatten* (källa: Fraunhofer Austria) genom att sälja förnyade produkter istället för nya.

Men vi stannar inte där.

Vi anser att det är vårt ansvar att göra mer: därför har vi ingått i samarbeten med Minimise, myclimate, Patch, Carbony och Reforest Nation för att investera ännu mer i det vi tror på.

På refurbed tror vi att det enda sättet att leva i en bättre värld är att skapa en. Och det är därför vi vill investera i projekt som har en vetenskapligt bevisad, mätbar och långvarig positiv inverkan.

Rethink New: så införlivar vi miljöskydd i vår strategi bortom våra produkter

Refurbed impactportföljen: våra utvalda miljöprojekt

Denna nya strategi handlar om att maximera vår påverkan som företag. Idag finansierar vi en rad betydelsefulla projekt, från

 • Omfattande naturskydd och restaurering
 • Korrekt återvinning av e-avfall
 • Stöd till innovativ teknik för kolutvinning som tar bort CO₂e från atmosfären

1. Naturskydd och restaurering

I samarbete med myclimate investerar vi i naturrestaurering på en rad olika sätt. Landskapsrestaurering handlar om att återställa balansen i ekosystemen genom att reparera deras struktur, mångfald och funktioner. Vi planterar träd, återställer naturliga miljöer och skyddar befintliga skogar. Dessa projekt involverar aktivt lokala samhällen och bidrar till att skapa hållbara inkomstkällor i lokala områden. Lokal kunskap om trädarter och hur man kontrollerar invasiva växter är en oumbärlig del av projekten. Vårt mål är inte bara att få tillbaka en skog, utan att återuppliva den komplexa balansen mellan djurliv och natur.

2. Innovativ kolutvinning

Med tanke på hur brådskande klimatkrisen är förstår vi att stora steg måste tas för att minska de enorma mängder CO₂ som redan släpps ut varje dag. För att göra en betydande skillnad måste vi skala upp de metoder som avlägsnar CO₂. För att göra detta stöder vi ett brett spektrum av nya initiativ:

 • Enhanced weathering (omvandlar CO₂ till sten)
 • Biokol (låser in kol i organiskt material)
 • Fördjupning av biomassa (lagring av kol i havet med hjälp av sjögräs)

Dessa projekt är mycket viktiga, men de är för närvarande dyra och saknar tillräcklig finansiering för att skala upp sina insatser och avlägsna CO₂. Det är därför vi har valt att stödja dem. Vi samarbetar med Patch och Carbony för att stödja europeiska projekt för kolutvinning.

3. Återvinning av e-avfall: kärnan i vårt uppdrag

Dessutom investerar vi i bättre återvinning av elektroniskt avfall. Det är chockerande att endast cirka 20 procent av det globala e-avfallet för närvarande återvinns på rätt sätt. Detta problem förvärras av den olagliga exporten av e-avfall från Europa, där otillräckliga återvinningsprocesser leder till skador på naturen och hot mot folkhälsan. Det är därför vi samarbetar med Minimise, en organisation som har åtagit sig att ta itu med e-avfallskrisen. De arbetar hand i hand med lokala återvinningscentraler och samhällen i Ghana för att förhindra att elektroniska enheter hamnar på soptippar. Genom att betala arbetare för att samla in och återvinna enheter på rätt sätt ökar återvinningsgraden av värdefulla material avsevärt, vilket minskar miljö- och hälsoeffekterna i samband med e-avfall. Detta partnerskap återspeglar vårt engagemang för en diversifierad portfölj av aktiviteter med stor inverkan som tar itu med ett bredare spektrum av miljöutmaningar.

Ni, som våra kunder, driver på dessa nya miljöinitiativ och hjälper oss att finansiera dessa projekt genom att stödja vårt uppdrag och köpa rekonditionerade produkter. Följ med oss när vi omdefinierar vad det innebär att arbeta med gröna initiativ. Tillsammans kan vi sätta en ny standard för ansvarstagande.


Dela artikeln
 • Garanti

  30 dagars provperiod och minst 12 månaders garanti

 • Billigt

  Spara upp till 40% på ditt köp

 • Grönt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för första gången och spara 150 kr!

Missa aldrig ett erbjudande igen.

Information om användningen av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.