Integritetspolicy

Information enligt art. 13 och 14 i den tyska dataskyddsförordningen (“GDPR”).

1. Personuppgifter

1.1

För oss, Refurbed Marketplace GmbH, är dataskydd mycket viktigt. Därför vill vi förklara hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter som tillstår dig. Till grund ligger både österrikiska och europeiska dataskyddsbestämmelser.

1.2

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person (s.k. “berörd person”). Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön, socialförsäkringsnummer. Dessutom finns det även speciella kategorier av personuppgifter (s.k. “känsliga personuppgifter”). För GDPR gäller t.ex. hälsouppgifter eller uppgifter som framkommit under en rättegång i brottsmål som känsliga.

1.3

Om du vill använda våra tjänster eller besöka vår webbplats är det nödvändigt att vi hanterar personuppgifter. Därvid hanteras både uppgifter som du ställer oss till förfogande och även sådana, som kommer på grund av vårt affärsförhållande eller som vi registrerar från annan sida.

2. Ansvarig

Ansvarig för datahanteringen enligt GDPR är

Refurbed Marketplace GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wien
Österrike
Tel. +43 1 800 700 12 10
E-post: service@refurbed.se
Hemsida: www.refurbed.se

3. Registrering och behandling av personuppgifter

3.1

Om du som handlare anmäler dig på vår plattform, registrerar vi följande data:

 • Företag
 • Företagets adress
 • Telefonnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Skatteregistreringsnummer
 • IBAN
 • Kontoinnehavare:
 • Personuppgifter för de personer som äger mer än 25% av företaget (namn, födelsedatum, ID-nummer från ett nationellt ID-kort, adress och en skannad bild av det nationella ID-kortet)
 • Godkännande av allmänna affärsvillkor

3.2

Om du i vår webbshop köper online registrerar vi dina följande data:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • ev. fakturaadress
 • Kön (tilltal)
 • ev. momsregistreringsnummer
 • Beställd artikel
 • Artikelns pris
 • Beställningens sammanlagda pris
 • Betalningssätt
 • Försändelsesätt

3.3

Av tekniska skäl sänds vid varje besök av din webbläsare på vår webbplats vissa data till vår webbserver. Dessa data registreras uteslutande för statistiska och tekniska ändamål, som t.ex. för att kunna garantera en friktionsfri service. Följande data registreras:

 • IP-adress
 • Besökets datum och tid
 • Användarnamn och lösenord

3.4

Ytterligare personuppgifter registreras endast om du meddelar dem själv. Ett sådant meddelande är möjligt på vår webbplats om du kontaktar oss med vårt kontaktformulär. Därvid registreras följande data:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (tillval)
 • Ditt meddelande

4. Den rättsliga grunden för datahantering

4.1 Avtalsenliga skyldigheter – art 6.1. b i GDPR

Både med köparna och med handlarna har vi ett avtalsförhållande. Av detta framgår vissa avtalsenliga plikter som gör en databehandling av personuppgifterna nödvändig. Databehandlingens ändamål rättar sig därvid efter våra allmänna affärsvillkor (AAV).

4.2 Lagliga skyldigheter – art 6.1. c i GDPR

Hantering av personuppgifter kan enligt lag vara nödvändig, eftersom Refurbed Marketplace GmbH är lagligt skyldig till detta. Exempel på sådana är t.ex.

 • Skatteplikter

4.3. Rättmätigt intresse – art. 6.1 f i GDPR

Om hanteringen av personuppgifter används för att tillvarata vårt företags eller tredje parts berättigade intressen tjänar art. 6.1 f i GDPR som rättslig grund.

Rättmätigt intresse gäller särskilt

 • för att säkerställa drift och förvaltning av vår webbplats,
 • för att kunna besvara din kontakt genom vårt kontaktformulär,
 • för att kunna utföra direkta marketingåtgärder,
 • vid insats av våra verktyg för webbanalys;
 • för att kunna garantera nätverks- och datasäkerheten,
 • för våra användares tekniska support.

5. Cookies och serverloggar

5.1.

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten fil som en webbserver sparar i en webbplatsbesökares dator. Nästan varje webbplats använder cookies. De laddas ner av din webbläsare vid första besöket på en webbplats. Vid nästa anrop till denna webbplats med samma terminal sänds denna cookie, inklusive sparad information, antingen tillbaka till den webbplats som skapat den (First Party Cookie) eller till en annan webbplats som den tillhör (Third Party Cookie). Därigenom fastställer webbplatsen att den redan en gång kontaktats av denna webbläsare och varierar i vissa fall det visade innehållet. Vissa cookies är särskilt nyttiga eftersom de vid ett nytt anrop till en webbplats, som du besökt flera gånger, kan förbättra användarens användning. Förutsatt att du använder samma terminal och webbläsare som hittills kommer cookies t.ex. ihåg dina vanor och talar om hur du ska använda en sida och anpassar de visade anbuden till dina personliga intressen och behov.

5.2

Absolut nödvändiga cookies, s.k. “strictly necessary”, garanterar funktioner, utan vilka du inte kan använda denna webbplats på avsett sätt. Dessa cookies används uteslutande av Refurbed Marketplace GmbH och är därför s.k. First Party Cookies. De sparas endast på din dator under den aktuella webbläsarsessionen. Sådana cookies garanterar t.ex. vid ett sidbyte att en växel från http till https fungerar och att därvid de höjda säkerhetskraven för dataöverföringen iakttas. Dessutom sparas genom en sådan cookie ditt beslut gällande användningen av cookies på vår webbplats. Om du inte önskar detta, kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om överföringen av cookies och att du i enskilda fall måste tillåta detta. Om du bestämmer dig för att avaktivera dessa cookies kan funktionen på vår webbplats vara begränsad.

5.3

First Party Cookies på denna webbplats som kräver samtycke: Cookies, som enligt helt rättslig definition inte är absolut nödvändiga för att kunna använda webbplatsen, uppfyller trots det viktiga uppgifter. Utan dessa cookies står funktioner, som möjliggör bekväm surfning på vår webbplats, som t.ex. att spara ditt språkval, inte längre till förfogande och måste därmed tas fram på nytt på varje sida.

5.4

Third Party Cookies som kräver samtycke: Refurbed Marketplace GmbH integrerar även andra parters innehåll på denna webbplats. Exempel på sådana är samarbetet med olika Facebook-tjänster Dessa tredje parter kan teoretiskt ställa in cookies när du besöker på vår webbplats och därigenom t.ex. erhålla information om att du kontaktat vår webbplats. Besök dessa tredje parters webbplatser för att erhålla vidare information om deras användning av cookies. Om du har bestämt dig för att inte bevilja eller återkalla användningen av cookies som kräver samtycke ställer vi endast de funktioner på vår webbplats till förfogande vars användning vi kan garantera utan dessa cookies. Webbplatsområden som har teknisk möjlighet att använda tredje parts innehåll och därmed använda Third Party cookies, ställer vi dig i detta fall inte till förfogande. Du informeras om detta genom en motsvarande hänvisning. Om du i ett sådant fall trots det vill använda webbplatsens innehåll är detta möjligt om du lämnar in en samtyckesförklaring för cookies som kräver samtycke. Om du principiellt inte vill tillåta cookies, kan du ställa in det på din webbläsare.

5.5

Av refurbed används följande First Party Cookies:

 • Cookie Banner Cookie: används för att spara samtycket om användning av cookies (permanent cookie, sparas alltså under flera sessioner)

 • Cart Cookie: sparar de produkter som lagts i kundvagnen (permanent cookie, sparas alltså under flera sessioner)

 • Token Cookie: används för att vara permanent inloggad på webbplatsen

 • Checkout Stats: används för att analysera inköpsprocessen

5.6

Om du vid en senare tidpunkt vill ta bort alla dina cookies, är det nödvändigt att genomföra Opt-Out-process en gång till; liksom även om du besöker denna webbplats med andra datorer. Om dina säkerhetsinställningar är för höga och cookien blockeras kan vi inte behandla din Opt-Out-förfrågan. I detta fall informeras du om detta och bör upprepa Opt-Out-processen med mindre säkerhetsinställningar.

5.7

För optimering av vår webbplats gällande system-performance, användarvänlighet och tillhandahållande av nyttig information om våra tjänster samlar och sparar webbplatsens internetleverantör automatiskt informationer i så kallade serverloggfiler som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Detta omfattar ditt IP-protokoll adress (IP-adress), webbläsare och språkinställning, operativsystem, referrer URL, din internetleverantör och datum/tid. En sammanföring av dessa data till personliga datakällor görs ej. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand pröva dessa data om vi erhåller konkreta belägg för lagstridig användning.

5.8

Vi använder dina personliga uppgifter och köpinformationer för marketinganalyser och för kommunikation angående produkter, anbud och nyheter. Dessa informationer innehåller följande: Webbplatsens e-post, namn, adress, språk, IP-adress, användningsinformation och köpta produkter. Om du så önskar kan du när som helst avbeställa e-postreklam.

6. Webbanalys

6.1

Vår webbplats använder Google Analytics. Det handlar om en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder cookies. Genom dessa cookies registreras din IP-adress. Såvida det är möjligt blir dina IP-adresser innan de sparas resp. före analysen avkortade och därigenom anonymiserade. Detta sker inom EG resp inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet I undantagsfall överförs din IP-adress till en av Googles filhanterare i USA och anonymiseras där. De data som registreras genom Google-Analytics cookies använder vi för att fastställa våra webbplatsbesökares beteende. Datasparandet genom Google-Analytics cookies kan du avvisa genom att du ställer in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Beakta i sådana fall att en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

6.2 Exit Mist

Vår webbplats använder Exit Mist. Det handlar om en webbanalystjänst från Exit Mist Inc. Exit Mist använder cookies. Genom dessa cookies registreras din IP-adress. Såvida det är möjligt blir dina IP-adresser innan de sparas resp. före analysen avkortade och därigenom anonymiserade. Detta sker i USA. Exit Mist används för att visa information i Pop-up form. Att Exit Mist cookies sparas kan du avvisa genom att ställa in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Observera dock att detta kan resultera i att en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

6.3 Hotjar

Vår webbplats använder Hotjar. Därvid handlar det om en webbanalystjänst från Hojtar Ltd. Hotjar använder cookies (se tabell nedan). Hojtar används för att förbättra användarupplevelsen och analysera användarbeteendet. Därvid fasthålls användarnas beteende anonymiserat genom skärmdumpar. Att Hojtar cookies sparas kan du avvisa genom att ställa in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Beakta i sådana fall att under vissa omständigheter en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

Mer information om dataskyddet hos Hojtar finns det här.

Möjlighet till en Opt-out hos Hojtar finns det här. Namn Beskrivning Giltighetstid _hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie. Denna cookie ställs in när en besökare interagerar med en popup enkätinbjudan. Den används för att säkerställa att samma inbjudan inte visas igen om den redan har visats. 365 dagar _hjDonePolls Hotjar cookie. Denna cookie ställs in när en besökare har slutfört en omröstning med widgeten Feedback Poll. Den används för att säkerställa att samma omröstning inte visas igen om den redan har fyllts i. 365 dagar _hjMinimizedPolls Hotjar cookie. Denna cookie ställs in när en besökare minimerar en Feedback Poll widget. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar genom din webbplats. 365 dagar _hjDoneTestersWidgets Hotjar cookie. Denna cookie ställs in när en besökare skickar in sin information i widgeten Recruit User Testers. Det används för att säkerställa att samma formulär inte visas igen om det redan har fyllts i. 365 dagar _hjMinimizedTestersWidgets Hotjar cookie. Denna cookie ställs in när en besökare minimerar en Recruit User Testers widget. Den används för att säkerställa att widgeten förblir minimerad när besökaren navigerar genom din webbplats. 365 dagar _hjIncludedInSample Hotjar cookie. Den här cookie för sessionen är inställd på att låta Hotjar veta om den besökaren ingår i provet som används för att generera funnels.

6.4 Klaviyo

Vår webbplats använder Klaviyo. Därvid handlar det om en eposttjänst från Klaviyo Inc. Klaviyo använder cookies. Klaviyo används för att skicka epost till kunder och användare. Därvid analyseras användarnas beteende för att sända passande epost. Att Klaviyo Cookies sparas kan du avvisa genom att ställa in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Observera dock att detta kan resultera i att en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats

6.5 Freshchat

Vår webbplats använder Freshchat. Därvid handlar det om ett chatprogram från Freshworks GmbH. Freshchat använder cookies. Freshchat används för att en livechat. I denna livechat kan man kommunicera mellan Refurbed och användare. Data som sänds via Livechat, bearbetas av Freshchat och sparas i Freshchat Messenger. Under vissa omständigheter (vid frågor för kundtjänsten) kan de översända data automatiskt leda vidare till tredje part (Zapier, Freshdesk) för att kunna besvara kundens frågor. Att spara Freshchat cookies kan du avvisa genom att du ställer in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Beakta i sådana fall att en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

6.6 TrustedShops

För att visa vår Trusted Shops kvalitetsmärke och de eventuellt samlade värderingarna liksom för anbudet av Trusted Shops produkter för köpare efter en beställning finner du på denna webbplats även Trusted Shops Trustbadge.

Detta innebär ett tillvaratagande av vårt berättigade intresse av en optimal marknadsföring av vårt anbud enligt art. 6.1.1 f i GDPR. Trustbadge och de därmed förbundna tjänsterna är ett anbud från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Vid anrop av Trustbadge sparar webbservern automatiskt en s.k. server-loggfil som t.ex. innehåller din IP-adress, anropets datum och tid, överförd datamängd och den anropande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstdata analyseras inte och överskrivs automatiskt sju dagar efter ditt besök på sidan.

Vidare personuppgifter leds endast vidare till Trusted Shops, om du tillåtit detta, efter en beställning bestämt dig för att använda Trusted Shops produkter eller redan registrerat dig för användning. I detta fall gäller det aktuella avtalet mellan dig och Trusted Shops.

6.7 Twitter Pixel

Vår webbplats använder Twitter Pixel. Därvid handlar det om cookies från Twitter Inc. Twitter Pixel används för att analysera användarbeteendet. Dessa data kan bearbetas i USA eller inom EEA. Att Twitter Pixel sparas kan du avvisa genom att ställa in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Beakta i sådana fall att under vissa omständigheter en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

6.8 Facebook Pixel

Vår webbplats använder Facebook Pixel. Därvid handlar det om cookies (se detaljer nedan) från Facebook Inc. Facebook Pixel används för att analysera användarnas beteende. Dessa data kan bearbetas i USA eller inom EEA. Att Facebook Pixel sparas kan du avvisa genom att ställa in din webbläsar-programvara på motsvarande sätt. Beakta i sådana fall att under vissa omständigheter en funktionsstörning kan uppstå på vår webbplats.

Facebook-Pixel registrerar följande fem datatyper:

 • Http-Header: allt som föreligger i HTTP-headers. HTTP-header är ett standardwebbprotokoll, som sänds mellan varje webbläsarfråga och varje filhanterare i internet. HTTP-header innehåller IP-adresser, informationer om webbläsaren, sidans adress, dokument, referent och webbplatsens besökare.

 • Pixel-specifika data: detta är bl.a. Pixel-ID och Facebook-cookien.

 • Button-Klick-data: därtill hör de knappar som webbplatsens besökare klickat på, dessa knappars etikett och varje sida som tagits fram genom klickar på knapparna.

 • Valfria värden: Utvecklare och marknadsförare kan valfritt sända extra information om personaliserade datahändelser vid besöket. Exempel på personaliserade datahändelser är conversion-värdet, sidtypen och mer.

 • Formulärfältnamn: därtill hör namnen på webbplatsfält som t.ex. “E-post”, “Adress” och “Mängd” som fylls vid köp av en produkt eller en tjänst. Pixeln registrerar inga fältvärden såvida handelsidkaren inte innesluter dem i den utvidgade avstämningen eller under fritt valda värden.

6.9 AdClear

Vi använder AdClear GmbH:s (“AdClear”) tjänster för att samla in statistiska data för kampanj-tracking och på så sätt optimera anbudet för våra kunder. För detta används “Cookies” (textfiler som sparas på din dator). Till de bearbetade datakategorierna hör kontraktsdata (beställningsvärde, kundvagn och beställningsnummer) liksom IT-användningsdata (IP-adress i anonymiserad form).

Som webbplatsbesökare har du rätt att protestera mot att registrerade data sparas. Du kan utesluta dig från AdClear´s Kampanj-tracking. För detta ställs från vår domän in en cookie med namnet “adclearoptout”. Denna protest gäller så länge du inte tar bort cookien. Cookien är ställd för domänen, pro webbläsare och en dators användare. Om du besöker vår webbplats med flera terminaler och webbläsare måste du för varje terminal och för varje webbläsare separat på nytt förbjuda dataregistrering.

Avvisa AdClear kampanj-tracking (då kommer en svart eller vit skärm) för www.refurbed.at, för www.refurbed.de.

6.10 Opt-out av alla Third-Party cookies

Vi erbjuder alla våra användare möjlighet att med ett klick avanmäla sig från Third Party Cookies.

Klicka här för att uteslutas från registrering via Third Party Cookies.

6.11 Klarna

Användning av betalningssätten räkning, delbetalning och debetnota förutsätter en positiv bonitetskontroll. Så tillsvidare leder vi dina data inom ramen för köp och köpekontraktets avveckling vidare till Klarna för kontroll av adress och bonitet. Vi ber om förståelse för att vi endast kan erbjuda betalningssätt som är tillåtna enligt bonitetskontrollen. Vidare information och Klarnas användningsvillkor finner du här. Allmän information om Klarna finner du här. Dina personuppgifter hanteras av Klarna enligt gällande dataskyddsbestämmelser och enligt Klarnas dataskyddsbestämmelser.

Kunden har rätt resp. rättsanspråk till återkallelse resp. bestridande av denna dataöverenskommelse. Vidare information erhålles genom Klarnas dataskyddsbestämmelser.

7. Social Plugins

På vår webbplats används s.k. Social Plugins (“Plugins”) från mikroblogging-tjänsten Twitter som drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Insticksprogrammen är markerade med en Twitter-logga t.ex. i form av en blå “Twitter- fågel”. Om du anropar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram ställer din webbläsare in en direkt förbindelse till Twitters servrar.

Innehållet i ett insticksprogram sänds direkt av Twitter till din webbläsare och innesluts i sidan. Genom denna anknytning informeras Twitter om att din webbläsare anropat motsvarande sida på vår webbplats även om du inte har någon profil hos Twitter eller inte är inloggad hos Twitter Denna information (inklusive din IP-adress) sänds från din webbläsare direkt till en server hos Twitter i USA och sparas där. Om du är inloggad hos Twitter kan Twitter omedelbart meddela ditt besök på vår webbplats till ditt Twitter-konto.

Om du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. klickar på “Twittern”-knappen, sänds motsvarande information också direkt till en server hos Twitter och sparas där. Informationerna offentliggörs dessutom på ditt Twitter-konto och visas där för dina kontakter Datainsamlingens ändamål och omfång och Twitters vidare hantering och användning av dessa data liksom dina gällande rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda ditt privatliv framgår av Twitters dataskyddshänvisningar: https://twitter.com/privacy

Om du inte vill att Twitter omedelbart tilldelar ditt Twitter-konto de samlade data om vårt webbmöte måste du före ditt besök på vår webbplats logga ut dig hos Twitter. Du kan också med Add-Ons för din webbläsare förhindra att Twitters insticksprogram laddas.

8. Översändning av data till tredje part

8.1

På grund av vissa datahanteringsprocessers komplexitet har det för oss blivit nödvändigt att erbjuda vissa tjänster i samarbete med tredje part. Alla uppdragshanterare som erhållit personuppgifter är enligt avtal förpliktade att behandla dessa förtroligt och är endast inom ramen för sitt arbete befogade att hantera dina data.

8.2

Överföring av i respektive fall relevanta data sker enligt gällande lagar resp. enligt avtal till följande ställen:

 • Klaviyo Inc: E-post-program som sänder köpbekräftelse

 • TrustedShops GmbH: Ber kunder om värdering av de köpta produkterna

 • Hetzner Online GmbH: Datacentrum

 • Google Cloud Platform (Google Ireland Limited): Datacentrum

 • Google Sheets (Google Inc): Hantering av beställningsdata

 • Freshdesk Inc.: Program för förvaltning och svar på kundfrågor

 • Zapier Inc.: Program som sänder data mellan enskilda orderhanterare

 • Mailparser Inc.: Program som läser data från epost automatiskt och sänder dessa till orderhanterare

 • Stripe Inc: Betalningstjänst

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A: Betalningstjänst

 • Rakuten Advertising: är ett tredjepartsföretag som använder cookies på webbplatsen. Du kan se deras integritetspolicy här: https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/

9. Översändning av data till tredjeland

Eventuellt befinner sig den möjliga mottagaren av era personuppgifter utanför EU eller bearbetar där dina personuppgifter. Dataskyddsnivån i andra länder motsvarar eventuellt inte Österrikes. Refurbed Marketplace GmbH sänder dina personuppgifter endast till länder för vilka EU-kommissionen beslutat att de har en tillräcklig dataskyddsnivå. Alternativt vidtar vi alla åtgärder för att garantera att alla mottagare har en lämplig dataskyddsnivå för vilken vi ingår standardavtalsklausuler (2010/87/EC och/eller 2004/915/EC).

10. Dataförvaring

Dina data sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för. Under vissa omständigheter är vi emellertid förpliktade att spara vissa data under en bestämd tid. Vi ser därvid till att dina personuppgifter under hela denna tid hanteras enligt denna dataskyddsförklaring.

11. Dina dataskyddsrättigheter

11.1

Som berörd person har du alltid rätt till information om dina sparade personuppgifter, deras härkomst och mottagare och datahanteringens ändamål. Dessutom har du rätt att korrigera och överföra dina data liksom i förekommande fall till invändning, till begränsning av hanteringen eller att avlägsna hanterade data.

11.2

Din ansökan om information, borttagning, rättelse, invändning och/eller dataöverföring kan riktas till den under punkt 12 i denna förklaring nämnda kontaktperson.

11.3

Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter genom Refurbed Marketplace GmbH strider mot gällande dataskyddsrätt eller att dina dataskyddsrättsliga anspråk skadats på annat sätt, har du möjlighet att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet. I Österrike är dataskyddsmyndigheten ansvarig för detta.

12. Kontaktperson

Om du har frågor rörande hanteringen av dina data eller vill utnyttja dina (informations-) rättigheter, var vänlig kontakta

Peter Windischhofer
service@refurbed.com
+43 1800 700 12 10

13. Ändringar av dataskyddsförklaringen

Vi förbehåller oss rätten att vid behov aktualisera denna dataskyddsförklaring t.ex. på grund av teknisk utveckling eller rättsliga ändringar eller i sammanhang med anbud om nya tjänster eller produkter. Den aktualiserade dataskyddsförklaringen offentliggörs på vår webbplats. Kontrollera vederbörande sida regelbundet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad med våra senaste erbjudanden.

Information om användningen av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.